โรคยอดฮิตที่มากับหน้าฝน

ช่วงนี้ประเทศไทยก็ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เคยสังเกตไหมว่าเมื่อมีฝน ต้องมีคนไม่สบายเนื่องจากอากาศเย็นลงและมีความชื้นในอากาศมากขึ้น วันนี้เรามารู้จักกับ 6 โรค ที่ชอบมากับหน้าฝนกันว่ามีโรคอะไรบ้าง?

ลูกจ้างที่อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณได้

เมื่อลูกจ้างทำงานจนอายุครบ 60 ปีแต่ไม่ได้มีการขอเกษียณถือว่าเป็นการสละสิทธิการขอเกษียณ แต่หากมีการทำงานต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลากี่ปี
หรือกี่เดือนก็ตาม ลูกจ้างจะยังถือว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดที่จะเกษียณได้

ลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน อาจถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ตามข้อกฎหมายแรงงาน หากพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถือว่าเป็นการลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บริการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงาน

การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวีซ่าธุรกิจ ใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะอธิบายถึงลักษณะและการใช้งานของเอกสารเหล่านี้ และวิธีการที่ RJ-SS สามารถช่วยคุณในกระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

บริษัท อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานช่องทางใหม่ๆ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน