บริษัท อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ต้องขอขอบพระคุณที่เจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้เข้ามาแชร์ความรู้เรื่องการจัดหางานช่องทางใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างภาครัฐและบริษัทฯ