ทีมงาน อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เข้าพบปะและให้กำลังใจพนักงานในสังกัด พร้อมมอบอุปกรณ์ชุด PPE ให้กับพนักงาน