บริษัท อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท อาร์ เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานช่องทางใหม่ๆ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน