โรคยอดฮิตที่มากับหน้าฝน

ช่วงนี้ประเทศไทยก็ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เคยสังเกตไหมว่าเมื่อมีฝน ต้องมีคนไม่สบายเนื่องจากอากาศเย็นลงและมีความชื้นในอากาศมากขึ้น วันนี้เรามารู้จักกับ 6 โรค ที่ชอบมากับหน้าฝนกันว่ามีโรคอะไรบ้าง?

ลูกจ้างที่อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณได้

เมื่อลูกจ้างทำงานจนอายุครบ 60 ปีแต่ไม่ได้มีการขอเกษียณถือว่าเป็นการสละสิทธิการขอเกษียณ แต่หากมีการทำงานต่อกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลากี่ปี
หรือกี่เดือนก็ตาม ลูกจ้างจะยังถือว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดที่จะเกษียณได้

ลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน อาจถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ตามข้อกฎหมายแรงงาน หากพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างลาป่วยเท็จเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถือว่าเป็นการลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รักษาสิทธิประกันสังคมเมื่อลาออกจากงานด้วยการต่อ มาตรา 39

รู้หรือไม่ว่า แม้ลาออกจากงานประจำแล้ว ก็ยังสามารถรักษาสิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้ โดยรีบยื่นสมัครมาตรา 39 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ประชาชนทั่วไป ผู้มีสัญชาติไทย ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ (ฟรีแลนซ์) ที่มีอายุ 15 – 65 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39